بيشترين فايده تبليغاتي در بخش كشاورزي در اين سايت ... از هرجاي كشور ميتوانيد بسادگي فعاليت خود را در اين سايت درج نمائيد ... با عضويت در اين سايت از مزاياي آن بهره مند شويد ... محصولات و خدمات خود را در بخش كشاورزي از طريق اين سايت به دنيا معرفي نمائيد... تبليغات با شيوه هاي سنتي، هزينه بسيار و اثربخشي كم دارد.
صفحه اصلی ميادين ميوه و تره بار

امكانات اعضا

لینکستان

 

طبقه بندي محصولات و خدمات
بارفروشان ميادين ميوه و تره بار

ميادين ميوه و تره بار

در اين بخش اطلاعات بار فروشان ميادين ميوه و تره بار قرار دارد.

ميدان ميوه و تره بار جلال آل احمد


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار جلال آل احمد
استان: تهران
تلفن تماس: 88013145 (021)

ميدان ميوه و تره بار آزادگان


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار آزادگان
استان: تهران
تلفن تماس: 77449282 (021)

ميدان ميوه و تره بار ملاصدرا


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه وتره بار ملاصدرا
استان: تهران
تلفن تماس: 88033288 (021)

سازمان ميوه و تره بار شهرداري تهران


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: سازمان ميادين ميوه وتره بار شهرداري تهران
استان: تهران
تلفن تماس: 5 - 88438772 (021)

ميدان ميوه و تره بار صادقيه


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار صادقيه
استان: تهران
تلفن تماس: 44229305 (021)

ميدان ميوه و تره بار جمالزاده


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار جمال زاده
استان: تهران
تلفن تماس: 66438275 (021)

ميدان ميوه و تره بار پونك


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار پونك
استان: تهران
تلفن تماس: 44229333 (021)

ميدان ميوه و تره بار پارك ملت


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار پارك ملت
استان: تهران
تلفن تماس: 88878856 (021)

ميدان ميوه و تره بار فلسطين


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار فلسطين
استان: تهران
تلفن تماس: 88951758 (021)

ميدان ميوه و تره بار زرگنده


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار زرگنده
استان: تهران
تلفن تماس: 22600274 (021)

ميدان ميوه و تره بار مجيديه


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار مجيديه
استان: تهران
تلفن تماس: 22303384 (021)

ميدان ميوه و تره بار بهاره


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار بهاره
استان: تهران
تلفن تماس: 44406936 (021)

ميدان ميوه و تره بار بلوار فردوس


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار بلوار فردوس
استان: تهران
تلفن تماس: 44079666 (021)

ميدان ميوه و تره بار هروي


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار هروي
استان: تهران
تلفن تماس: 22538526 (021)

ميدان ميوه و تره بار قدس


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار قدس
استان: تهران
تلفن تماس: 88085151 (021)

ميدان ميوه و تره بار اختياريه


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار اختياريه
استان: تهران
تلفن تماس: 22551039 (021)

سازمان ميوه و تره بار شهرداري زنجان


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري زنجان
استان: زنجان
تلفن تماس: 7278082 (0241)

ميدان ميوه و تره بار شهر آرا


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار شهر آرا
استان: تهران
تلفن تماس: 66513032 (021)

ميدان ميوه و تره بار فرحزاد


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار فرحزاد
استان: تهران
تلفن تماس: -

ميدان ميوه و تره بار نصر


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار نصر
استان: تهران
تلفن تماس: 88287193 (021)

ميدان ميوه و تره بار شميران نو


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار شميران نو
استان: تهران
تلفن تماس: 77440275 (021)

ميدان ميوه و تره بار ازگل


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار ازگل
استان: تهران
تلفن تماس: 11448666 (021)

ميدان ميوه و تره بار توانير


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار توانير
استان: تهران
تلفن تماس: 88780058 (021)

ميدان ميوه و تره بار شهران


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار شهران
استان: تهران
تلفن تماس: 44211176 (021)

ميدان ميوه و تره بار لويزان


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار لويزان
استان: تهران
تلفن تماس: 22933800 (021)

ميدان ميوه و تره بار شهرك چشمه


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار شهرك چشمه
استان: تهران
تلفن تماس: 44712950 (021)

ميدان ميوه و تره بار انتظام


شخصيت حقوقي: حقوقي (شركت ها)
توضيح مختصر: ميدان ميوه و تره بار انتظام
استان: تهران
تلفن تماس: 44236888 (021)

بنگاه بار فروشی زرگران در میدان اهواز


شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص)
توضيح مختصر: بنگاه بار فروشی و حق العمل کاری زرگران با بیش از 5 دهه فعالیت در بخش کشاورزی اماده همکاری با کلیه فعالان عرصه کشاورزی امل تمامی کشاورزان و باغداران،صاحبان سردخانه و گلخانه داران و کلیه بار بارکن های عزیز می باشد
استان: خوزستان
تلفن تماس: 09163059185

بازرگانی سفیر صادرات


شخصيت حقوقي: حقيقي (اشخاص)
توضيح مختصر: بازرگانی سفیر صادرات جنوب اماده همکاری با شما صاحبان مشاغل تره بار سیفی جات را دارد..
09394753760

استان: هرمزگان
تلفن تماس: 09394753760
 
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات