بيشترين فايده تبليغاتي در بخش كشاورزي در اين سايت ... از هرجاي كشور ميتوانيد بسادگي فعاليت خود را در اين سايت درج نمائيد ... با عضويت در اين سايت از مزاياي آن بهره مند شويد ... محصولات و خدمات خود را در بخش كشاورزي از طريق اين سايت به دنيا معرفي نمائيد... تبليغات با شيوه هاي سنتي، هزينه بسيار و اثربخشي كم دارد.
صفحه اصلی سمینارها و نمایشگاه های داخلی همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست( 2 مردادماه 90)

امكانات اعضا

لینکستان

 
همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست( 2 مردادماه 90) چاپ فرستادن به ایمیل
همایش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست( 2 مردادماه 90)


فراخوان همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
در پرتوالطاف پروردگار و با همکاری مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست در دوم مرداد ماه سال 1390 در ارومیه برگزار می‏گردد. محورهای همایش عبارتند از:
-         تغییرات اقلیمی و تنش‏های محیطی زنده و غیر زنده
-         راه‏کارهای نوین در مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی
-         بحران آب ( با تاکید بر بحران خشک شدن دریاچه ارومیه)
-         جنگل، مرتع و نقش پوشش‏های نباتی در ارتباط با تغییرات اقلیمی
-         تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر گونه‏های گیاهی و جانوری
-         بهره برداری از ذخایر ژنتیکی در راستای تعدیل تغییرات اقلیمی
-         آلودگی های محیطی و اقلیم
-         امنیت غذایی و اقلیم
-          تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر اکوسیستم‏های آبی، خاکی و کشاورزی
-         انرژی و تغییر اقلیم (سوخت‏های بیولوژیک ، انرژی‏های پاک، سوخت‏های فسیلی و ...)
-         آثار فرهنگی و اجتماعی اقلیم

ثبت نام در همایش:

مبلغ ثبت نام در همایش که شامل کیف، سی دی حاوی مقالات کامل، نهار، پذیرایی میان وعده و... است که برای دانشجویان و غیر دانشجویان به شرح زیر می‏باشد:
الف- دانشجو: 580000 ریال و به ازای هر مقاله اضافی 120000  ریال
ب- غیر دانشجو: 680000 ریال و به ازای هر مقاله اضافی 150000 ریال

مبلغ ثبت نام در همایش باید به شماره حساب 543387738 بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی کد مهر گستر 1616 به نام همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست (عبدا... حسن‏زاده ) واریز شده و اسکن فیش بانکی حداکثر با حجم 300
kb  به همراه مقاله یا مقالات مربوطه به پست الکترونیکی همایش به آدرس آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ارسال گردد.

نکته1: مقاله(یا مقالات) ارسالی و اسکن فیش بانکی باید به صورت فایل ضمیمه زیپ شده  (فشرده شده) با نام لاتین نویسنده مسئول ارسال گردد. 
نکته 2: مجموع هزینه های ثبت نام باید در یک فیش بانکی ارسال شده و برای مقالات دوم و بیشتر نیازی به تهیه فیش بانکی جداگانه نیست.

ارسال مقالات:
ارسال مقالات تنها از طریق پست الکترونیکی همایش (
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ) مقدور می‏باشد. در متن ایمیل ارسالی باید اطلاعات زیر درج شده و مقاله (یا مقالات) ارسالی به همراه اسکن فیش بانکی مربوط به ثبت نام به صورت  فایل ضمیمه مطابق توضیحات قبلی ارسال گردد.
نام و نام خانوادگی نویسنده مکاتبه کننده
عنوان و تعداد مقالات ارسالی
آدرس و شماره تلفن نویسنده مکاتبه کننده
وضعیت تحصیلی: دانشجو یا غیر دانشجو
نکته 3: دانشجویان باید اسکن گواهی تحصیلی معتبر به تایید معاونت آموزشی دانشکده مربوطه  و یا اسکن کارت دانشجویی خود را نیز به همراه سایر موارد به پست الکترونیکی همایش ارسال نمایند.

فرمت مقالات:
عنوان: عنوان مقاله حداکثر در 20 کلمه و منعکس کننده محتوای مقاله می‌باشد.
چکيده فارسی : چکيده مقاله در 100 تا حداکثر 200 کلمه، بيانگر مسئله، هدف، روش و نتايج به دست آمده، و نتيجه‌گيری کلی از پژوهش است.
واژه‌های کليدی : عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهش بيشتر پيرامون آنها می‌باشد.
مقدمه : در اين بخش بايستی موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضيه مورد نظر تعريف گردد. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در اين مورد اشاره و زمينه لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص گردد.
مواد و روش‌ها : شامل مواد مورد استفاده و شرح روش‌های جديد به کار رفته و يا ذکر مأخذ روش‌های متداول و شناخته شده است.
نتايج : در برگيرنده نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن، جدول، نمودار و تصوير است. از تکرار ارقام به صور چندگانه (جدول و نمودار و غيره) بايد خودداری گردد. 
بحث : در اين قسمت علل و روابط بين آنها در ايجاد نتايج حاصل، با استفاده از منابع علمی ديگر، مورد بحث قرار می‌گيرد. در صورت لزوم می‌توان نتايج بحث را توأماً تحت عنوان «نتايج و بحث» ارائه کرد. مقاله می‌تواند دارای يک نتيجه‌گيری کلی باشد، که اين قسمت شامل يک استنتاج نهايی از پژوهش و ذکر کاربرد (يا کاربردهای) احتمالی آن است.
سپاسگزاری : اين بخش، حداکثر در 50 کلمه، معرف اشخاص، سازمان‌ها، و نهادها، به طور کلی اشخاص حقيقی و حقوقی مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدردانی از آنان می‌باشد.
منابع مورد استفاده : منابع اشاره شده در متن مقاله بايد قبلاً به صورت کتاب يا مقاله مندرج در يکی از مجلات علمی در آمده و قابل دسترسی به وسيله خواننده باشد. فهرست منابع مورد استفاده در انتهای مقاله بايد صرفاً از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسيله شماره و به ترتيب حروف الفبای نام نويسنده، برابر روش به کار رفته در هر يک از شماره‌های  ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده می‌شود.

1- نحوه نوشتن کتاب در فهرست منابع
 1. رحيميان، ح.، ج. راشد و م. بنايان. 1363 . علف های هرز و کنترل آنها. انتشارات جاويد، مشهد.
 2.
William, E. 1982. …… Academic Press, New York, pp
: 1-25.   
2- نحوه نوشتن مقاله در فهرست منابع
1. نيکخواه، ع. و ر. شريفلو. 1368. مطالعه توان توليد گاوهای سرابی، مجله علوم کشاورزی. 20(3): 55-72
2.
Yongjie, W. and L. Yangsheng. 2005. ……………… Chemosphere. 59: 1257-1265
چکيده به زبان انگليسی : اين چکيده، برگردان کامل چکيده فارسی به زبان انگليسی است.
واژه‌های کليدی به زبان انگليسی : اين واژه‌ها نيز برگردان کامل « واژه‌های کليدي» به زبان انگليسی می‌باشد. -  فرمت مقالات ارسالی باید ورد 2003 بوده و فاصله از طرفین 5/2 سانتی متر در نظر گرفته شود. همچنین عنوان مقاله ، نام نویسندگان، محل کار نویسندگان و سر تیترهای موجود در متن باید به ترتیب 15 بولت و12  بولت باشد. در متن مقاله نیز فونت شماره 12 غیر بولت استفاده شود. فونت مورد استفاده نیز باید بی لوتوس باشد.
- مقالات ارسالی حداکثر در ۶ صفحه تنظیم و ارسال گردد.

تقویم همایش:

شروع ارسال مقالات 14/1/1390
آخرین مهلت ارسال مقالات 2/4/1390
اعلام نتایج داوری 10/4/1390
برگزاری همایش 2/5/1390

برگزار کنندگان و حامیان :

- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ( برگزار کننده اصلی )
-         استانداری آذربایجان غربی
-         بانک ژن گیاهی ملی ایران
-         دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
-         دانشگاه ارومیه
-        دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشاورزی شهید باکری ارومیه
-        سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
-        سازمان محیط زیست استان آذربایجان غربی
-        سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی
-        سازمان شیلات آذربایجان غربی

 
تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات