موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : صنایع دستی - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 5 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
8-1
فرآوري و نگهداري مواد غذايي با شيوه هاي سنتي
فيلم آموزشي
374.000
فيلم آموزشي فرآوري و نگهداري مواد غذايي با شيوه هاي سنتي
2
8-2
آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت چهارم
فيلم آموزشي
137.000
فيلم آموزشي آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت چهارم ابزار و لوازم بافت قالي
3
8-3
آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت سوم
فيلم آموزشي
139.000
فيلم آموزشي آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت سوم طرح و نقش در فرش
4
8-4
آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت اول
فيلم آموزشي
89.000
فيلم آموزشي آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت اول مراحل تبديل پشم به خامه
5
8-5
آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت دوم
فيلم آموزشي
136.000
فيلم آموزشي آماده سازي مواد اوليه براي بافت قالي قسمت دوم رنگرزي
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی