موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : شیلات - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 9 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
4-1
پرورش ماهي قزل آلا
مولتي مديا
18.000
مولتي مدياي پرورش ماهي قزل آلا
2
4-2
ميگو
فيلم آموزشي
383.000
فيلم آموزشي ميگو
3
4-3
پرورش ماهي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي
فيلم آموزشي
227.000
فيلم آموزشي پرورش ماهي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي
4
4-4
تكثير و پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان
فيلم آموزشي
224.350
فيلم آموزشي تكثير و پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان
5
4-5
ميگو
فيلم آموزشي
157.830
فيلم آموزشي تكثير و پرورش و عمل آوري ميگو (قسمت اول)
6
4-6
ماهيان سرد آبي
فيلم آموزشي
291.400
فيلم آموزشي مديريت پرورش ماهيان سرد آبي
7
4-7
تكثير و پرورش ميگو 1
فيلم آموزشي
198.480
فيلم آموزشي تكثير ، پرورش و عمل آوري ميگو 1
8
4-8
تكثير و پرورش ميگو 2
فيلم آموزشي
154.730
فيلم آموزشي تكثير ، پرورش و عمل آوري ميگو 2
9
4-9
آرتميا اروميانا
فيلم آموزشي
305.440
فيلم آموزشي پرورش آرتميا اروميانا
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی